• Zerafia:
  Healing

  Album

  Recorded and mixed by Mika Autio & Karri Kallio • Liquid Society:
  The Island

  Music video mix

  Recorded and mixed by Mika Autio • The Flying Gums:
  Part Of The Game

  Album

  Mixed, drums engineered and vocals recorded by Karri Kallio • Play Or Pause:
  Spontaneous

  EP

  Recorded, mixed and mastered by
  Karri Kallio • Blind Bastards:
  War and Religion

  Album

  Recorded and mixed by Karri Kallio & Mika Autio • Upside Crown:
  Break Me

  Single

  Drums engineered by Karri Kallio • Pullon Puheenvuoro:
  Lopun Alku

  Demo

  Recorded, mixed and mastered by
  Mika Autio • Mikko Parkkonen Solo Project:
  Protagonist pt.1 – Birth of a Hero

  Single

  Mixed, mastered and drum programming by Mika Autio • Rankkuri:
  Pahuus MMXIII

  Album

  Tracks 1, 3, 5 & 7 mixed by Mika Autio